Dai hoc Can Tho - Can Tho University; Van ban dieu hanh cap Trung Uong
Công khai theo Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT của Trường Đại học Cần Thơ

CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO (2015-2016)
Hệ: 
 Cao đẳng | Đại học Cao học | Nghiên cứu sinh


1 Bảo vệ thực vật
2 Bệnh học Thủy sản
3 Chăn nuôi (Chuyên ngành: Công nghệ Giống vật nuôi)
4 Chăn nuôi Thú y
5 Chính trị học
6 Công nghệ chế biến Thủy sản
7 Công nghệ kỹ thuật Hóa học
8 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan
9 Công nghệ sau thu hoạch
10 Công nghệ sinh học
11 Công nghệ thông tin
12 Công nghệ thông tin (Chuyên ngành: Tin học ứng dụng)
13 Công nghệ thực phẩm
14 Giáo dục công dân
15 Giáo dục thể chất
16 Giáo dục tiểu học
17 Hệ thống thông tin
18 Hóa học
19 Hóa học (Chuyên ngành: Hóa dược)
20 Kế toán
21 Khoa học cây trồng
22 Khoa học cây trồng (Chuyên ngành: Công nghệ giống cây trồng)
23 Khoa học cây trồng (Chuyên ngành: Nông nghiệp sạch)
24 Khoa học đất
25 Khoa học máy tính
26 Khoa học môi trường
27 Khuyến nông
28 Kiểm toán
29 Kinh doanh nông nghiệp
30 Kinh doanh quốc tế
31 Kinh doanh thương mại
32 Kinh tế
33 Kinh tế nông nghiệp
34 Kinh tế nông nghiệp (Chuyên ngành: Kinh tế thủy sản)
35 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
36 Kỹ thuật cơ - điện tử
37 Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành: Cơ khí chế biến)
38 Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành: Cơ khí chế tạo máy)
39 Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành: Cơ khí giao thông)
40 Kỹ thuật công trình xây dựng (Chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy)
41 Kỹ thuật công trình xây dựng (Chuyên ngành: Xây dựng cầu đường)
42 Kỹ thuật công trình xây dựng (Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp)
43 Kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành: Kỹ thuật điện)
44 Kỹ thuật điện tử, truyền thông
45 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
46 Kỹ thuật máy tính
47 Kỹ thuật môi trường
48 Kỹ thuật phần mềm
49 Kỹ thuật tài nguyên nước
50 Lâm sinh
51 Luật (Chuyên ngành: Luật hành chính)
52 Luật (Chuyên ngành: Luật thương mại)
53 Luật (Chuyên ngành: Luật tư pháp)
54 Marketing
55 Ngôn ngữ Anh
56 Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành: Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh)
57 Ngôn ngữ Pháp
58 Nông học
59 Nông học (Chuyên ngành: Kỹ thuật nông nghiệp)
60 Nuôi trồng thủy sản
61 Nuôi trồng thủy sản( Chuyên ngành: Nuôi và bảo tồn sinh vật biển)
62 Phát triển nông thôn
63 Phát triển nông thôn (Chuyên ngành: Khuyến nông)  
64 Quản lý công nghiệp
65 Quản lý đất đai
66 Quản lý nguồn lợi thủy sản
67 Quản lý tài nguyên và môi trường
68 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
69 Quản trị kinh doanh
70 Sinh học
71 Sinh học (Chuyên ngành: Vi sinh vật học)
72 Sinh học ứng dụng
73 Sư phạm Địa lý
74 Sư phạm Hóa học
75 Sư phạm Lịch sử
76 Sư phạm Ngữ văn
77 Sư phạm Sinh học
78 Sư phạm Sinh học (Chuyên ngành: Sư phạm Sinh học - Kỹ thuật Nông nghiệp)
79 Sư phạm tiếng Anh
80 Sư phạm tiếng Pháp
81 Sư phạm Toán học
82 Sư phạm Toán học (Chuyên ngành: Sư phạm Toán - Tin học) 
83 Sư phạm Vật lý
84 Sư phạm Vật lý (Chuyên ngành: Sư phạm Vật lý - Công nghệ)
85 Sư phạm Vật lý (Chuyên ngành: Sư phạm Vật lý - Tin học)
86 Tài chính ngân hàng
87 Tài chính ngân hàng (Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp)
88 Thông tin học
89 Thú y
90 Thú y (Chuyên ngành: Dược thú y)
91 Toán ứng dụng
92 Triết học
93 Truyền thông và mạng máy tính
94 Văn học
95 Vật lý kỹ thuật
96 Việt Nam học (Chuyên ngành: Hướng dẫn viên du lịch)
97 Xã hội học

Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University