CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 09/2009/TT-BGDĐT
CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

 


CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO
Hệ: Đại học | Cao học | Nghiên cứu sinh

TT Ngành - Chuyên ngành
1 Bảo vệ thực vật      
2 Chăn nuôi
3 Công nghệ sau thu hoạch
4 Công nghệ sinh học   
5 Công nghệ thực phẩm
6 Di truyền và chọn giống cây trồng
7 Hệ thống nông nghiệp
8 Hệ thống thông tin       
9 Hóa hữu cơ
10 Hóa lý thuyết và hóa lý
11 Khoa học cây trồng
12 Khoa học đất
13 Khoa học máy tính
14 Khoa học môi trường
15 Kinh tế học
16 Kinh tế nông nghiệp
17 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
18 Kỹ thuật hóa học
19 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy
20 Luật kinh tế
21 Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh
22 Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Pháp
23 Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán
24 Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Văn và tiếng Việt
25 Lý thuyết xác suất và Thống kê toán học
26 Nuôi trồng thủy sản
27 Phát triển nông thôn
28 Quản lý đất đai
29 Quản lý nguồn lợi thủy sản
30 Quản lý tài nguyên và môi trường
31 Quản trị kinh doanh
32 Sinh thái học
33 Tài chính - ngân hàng
34 Thú y
35 Toán giải tích
36 Văn học Việt Nam
37 Vật lý lý thuyết và vật lý toán