CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 09/2009/TT-BGDĐT
CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

 


CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO
Hệ: Cao đẳng | Đại học | Cao học | Nghiên cứu sinh

TT Ngành - Chuyên ngành
1 Bảo vệ thực vật      
2 Chăn nuôi
3 Công nghệ sau thu hoạch
4 Công nghệ sinh học   
5 Công nghệ thực phẩm
6 Di truyền và chọn giống cây trồng
7 Hệ thống nông nghiệp
8 Hệ thống thông tin       
9 Hóa hữu cơ
10 Hóa lý thuyết và hóa lý
11 Khoa học cây trồng
12 Khoa học đất
13 Khoa máy tính
14 Khoa học môi trường
15 Kinh tế học
16 Kinh tế nông nghiệp
17 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
18 Kỹ thuật hóa học
19 Luật kinh tế
20 Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh
21 Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Pháp
22 Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán
23 Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Văn và tiếng Việt
24 Lý thuyết xác suất và Thống kê toán học
25 Nuôi trồng thủy sản
26 Phát triển nông thôn
27 Quản lý đất đai
28 Quản lý nguồn lợi thủy sản
29 Quản lý tài nguyên và môi trường
30 Quản trị kinh doanh
31 Sinh thái học
32 Tài chính - ngân hàng
33 Thú y
34 Toán giải tích
35 Văn học Việt Nam
36 Vật lý lý thuyết và vật lý toán