CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 09/2009/TT-BGDĐT
CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

 


CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO
Hệ:  Đại học | Cao học | Nghiên cứu sinh

 

TT Ngành - Chuyên ngành
1 Bảo vệ thực vật
2 Bệnh học Thủy sản
3 Chăn nuôi (Chuyên ngành: Công nghệ Giống vật nuôi)
4 Chăn nuôi
5 Chính trị học
6 Công nghệ chế biến Thủy sản
7 Công nghệ kỹ thuật Hóa học
8 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan
9 Công nghệ sau thu hoạch
10 Công nghệ sinh học
11 Công nghệ sinh học (Chương trình tiên tiến)
12 Công nghệ thông tin
13 Công nghệ thông tin (Chuyên ngành: Tin học ứng dụng)
14 Công nghệ thực phẩm
15 Giáo dục công dân
16 Giáo dục thể chất
17 Giáo dục tiểu học
18 Hệ thống thông tin
19 Hóa học
20 Hóa học (Chuyên ngành: Hóa dược)
21 Kế toán
22 Khoa học cây trồng
23 Khoa học cây trồng (Chuyên ngành: Công nghệ giống cây trồng)
24 Khoa học cây trồng (Chuyên ngành: Nông nghiệp sạch)
25 Khoa học đất
26 Khoa học máy tính
27 Khoa học môi trường
28 Khuyến nông
29 Kiểm toán
30 Kinh doanh nông nghiệp
31 Kinh doanh quốc tế
32 Kinh doanh thương mại
33 Kinh tế
34 Kinh tế nông nghiệp
35 Kinh tế nông nghiệp (Chuyên ngành: Kinh tế thủy sản)
36 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
37 Kỹ thuật cơ - điện tử
38 Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành: Cơ khí chế biến)
39 Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành: Cơ khí chế tạo máy)
40 Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành: Cơ khí giao thông)
41 Kỹ thuật công trình thủy
42 Kỹ thuật công trình xây dựng (Chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy)
43 Kỹ thuật công trình xây dựng (Chuyên ngành: Xây dựng cầu đường)
44 Kỹ thuật công trình xây dựng (Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp)
45 Kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành: Kỹ thuật điện)
46 Kỹ thuật điện tử, truyền thông
47 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
48 Kỹ thuật máy tính
49 Kỹ thuật môi trường
50 Kỹ thuật phần mềm
51 Kỹ thuật tài nguyên nước
52 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
53 Lâm sinh
54 Luật (Chuyên ngành: Luật hành chính)
55 Luật (Chuyên ngành: Luật thương mại)
56 Luật (Chuyên ngành: Luật tư pháp)
57 Marketing
58 Ngôn ngữ Anh
59 Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành: Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh)
60 Ngôn ngữ Pháp
61 Nông học
62 Nông học (Chuyên ngành: Kỹ thuật nông nghiệp)
63 Nuôi trồng thủy sản
64 Nuôi trồng thủy sản (Chương trình tiên tiến)
65 Nuôi trồng thủy sản( Chuyên ngành: Nuôi và bảo tồn sinh vật biển)
66 Phát triển nông thôn
67 Quản lý công nghiệp
68 Quản lý đất đai
69 Quản lý nguồn lợi thủy sản
70 Quản lý tài nguyên và môi trường
71 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
72 Quản trị kinh doanh
73 Sinh học
74 Sinh học (Chuyên ngành: Vi sinh vật học)
75 Sinh học ứng dụng
76 Sư phạm Địa lý
77 Sư phạm Hóa học
78 Sư phạm Lịch sử
79 Sư phạm Ngữ văn
80 Sư phạm Sinh học
81 Sư phạm Sinh học (Chuyên ngành: Sư phạm Sinh học - Kỹ thuật Nông nghiệp)
82 Sư phạm Tin học
83 Sư phạm tiếng Anh
84 Sư phạm tiếng Pháp
85 Sư phạm Toán học
86 Sư phạm Toán học (Chuyên ngành: Sư phạm Toán - Tin học) 
87 Sư phạm Vật lý
88 Sư phạm Vật lý (Chuyên ngành: Sư phạm Vật lý - Công nghệ)
89 Sư phạm Vật lý (Chuyên ngành: Sư phạm Vật lý - Tin học)
90 Tài chính ngân hàng
91 Tài chính ngân hàng (Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp)
92 Thông tin học
93 Thú y
94 Thú y (Chuyên ngành: Dược thú y)
95 Toán ứng dụng
96 Triết học
97 Truyền thông và mạng máy tính
98 Văn học
99 Vật lý kỹ thuật
100 Việt Nam học (Chuyên ngành: Hướng dẫn viên du lịch)
101 Xã hội học