Dai hoc Can Tho - Cantho University -
Lịch tuần
Lịch làm việc tuần 30/10/2017 - 05/11/2017 (28/10/2017)

Ngày

Sáng

Chiều/Tối

Thứ Hai 30/10/2017

9g00: Họp thông qua Kế hoạch công tác năm 2018 của Trường Đại học Cần Thơ

BGH: Ô. Toàn và các thành viên

TP: Đại diện các phòng ban, VPĐU, ĐTN, CĐ, KSĐH, TTHL, TTLKĐT, TTĐBCL&KT, TTTT&QTM, TCKH, TTNN, TTDV&CGCN, VPHĐCDGSCS-TĐKT

Tại: Hội trường BGH

 

13g30: Họp trực tuyến về tiến độ thực hiện 2 chương trình MSc, tình hình triển khai tự đánh giá giữa kỳ, chuẩn bị họp JSCM, chuẩn bị phase II- CT VLIR

BGH: Ô. Toàn, Ô. Dũng. BCN Chương trình VLIR

Tại: Phòng họp 1

14g30: Làm việc với Hội đồng Kỹ thuật Nhật Bản (HĐKTNB) về đề tài nghiên cứu Agri-1 Dự án HTKT

BGH: Ô. Dũng.

TP: BQLDA ODA, theo thư mời

Tại: Phòng họp 2

15g00: Làm việc với Bảo hiểm Xã hội TP. Cần Thơ

BGH: Ô. Toàn.

TP: PTV, PTCCB, PHTQT (Ô.Phụng)

Tại: Văn phòng BHXH Cần Thơ

Thứ Ba 31/10/2017

7g30: Họp chuẩn bị đánh giá ngoài đối với người học; triển khai phần mềm đánh giá rèn luyện

BGH: Bà Hiền.

TP: PCTSV, PCTCT, PKHTH, PĐT, PQTTB, ĐTN, Hội SV, TTCNPM, TTTT&QTM; lãnh đạo, trợ lý QLSV và ĐTN đơn vị đào tạo

Tại: Hội trường 1, Lầu 5

9g00: Làm việc với HĐKTNB về Đề tài nghiên cứu Agri -2 của Dự án HTKT

BGH: Ô. Dũng.

TP: BQLDA ODA, theo thư mời

Tại: Phòng họp 2

13g30: Làm việc với HĐKTNB về các Chương trình nghiên A -1 và A-3 của Dự án Vốn vay

BGH: Ô. Dũng.

TP: BQLDA ODA, theo thư mời

Tại:  Hội trường BGH

15g30: Làm việc với HĐKTNB về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng  nguồn gen

BGH: Ô. Dũng.

TP: BQLDA ODA, theo thư mời

Tại:  Hội trường BGH

Thứ Tư 01/11/2017

9g00: Làm việc với HĐKTNB về  07 Chương trình nghiên cứu lĩnh vực Nông nghiệp trong Dự án ODA

BGH: Ô. Dũng.

TP: BQLDA ODA, theo thư mời

Tại: Hội trường BGH

14g00: Thông qua Biên bản làm việc  với HĐKTNB

BGH: Ô. Dũng.

TP: BQLDA ODA, theo thư mời

Tại: Hội trường BGH

Thứ Năm 02/11/2017

8g00: Dự Hội thảo quốc tế “Giáo dục đại học STEM trong phát triển ĐBSCL” (ĐHCT phối hợp với ĐH. Arizona và Hiệp hội các ĐH, CĐ VN tổ chức)

BGH: Ô. Toàn và các thành viên.

TP: Theo thư mời

Tại: Trung tâm Học liệu

8g30: Dự Lễ ra quân kiến tập Sư phạm khóa 41

BGH: Ô. Xê.

Tại: Hội trường Lớn

13g00: Lễ Ký kết Chương trình hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng với Trường Đại học Cần Thơ

giai đoạn 2018 – 2023

BGH: Ô. Toàn.

TP: PQLKH, theo thông báo

Tại: Trung tâm Văn hóa và Hội nghị Sóc Trăng

Thứ Sáu 03/11/2017

8g00: Dự Khai mạc Hội thảo toàn quốc về CNTT năm 2017 (chủ đề Hệ thống xử lý thông minh)

BGH: Ô. Xê.

TP: Theo thư mời

Tại: Hội trường 2 – KCNTT&TT

10g00: Họp với Cố vấn và Điều phối viên Dự án Hợp tác kỹ thuật – Nhật Bản

BGH: Ô. Tính. 

TP: Ban QLDA ODA 

Tại: VP. Phòng Ban QLDA ODA

13g30: Họp Ban Quản lý Dự án ODA

BGH: Ô.Tính.

TP: Ban QLDA, BĐP các lĩnh vực 

Tại: Phòng họp 2

 

Thứ Bảy 04/11/2017

8g30: Trao bằng tốt nghiệp đại học hệ đào tạo Từ xa và hệ VLVH năm 2017

BGH: Ô. Toàn.

TP: KKT, KL, KMT&TNTN, KNN, KCNTT&TT, KNN&SHUD, KCN

Tại: Hội trường Lớn

 

Chủ Nhật 05/11/2017

 

 

Ghi chú:

-  Ngày 28/10-05/11/2017: BGH (Ô. Tính) cùng với Đoàn của Bộ KH&CN đi công tác tại Phần Lan.

-  Ngày 02-03/11/2017: KPTNT làm việc với chuyên gia Trường Đại học Tokyo – Nhật Bản.

-  7g30 ngày 02/11/2017: TTĐBCL&KT tổ chức Hội nghị Thông tin và hướng dẫn thực hiện công tác chuẩn bị đánh giá ngoài Trường ĐHCT, theo thông báo, tại Hội trường 1 - Lầu 5.

-  9g30 ngày 04/11/2017: PHTQT tiếp đoàn doanh nghiệp về lĩnh vực giáo dục của Nhật Bản, tại Phòng họp 1.

-  Ngày 04/11-29/12/2017: KKHXH&NV tiếp nhận 01 SV ĐH. Ngoại ngữ Busan - Hàn Quốc đến thực tập.

-  Ngày 05-08/11/2017: Khoa Luật làm việc với chuyên gia Trường ĐH. Missouri – Hoa Kỳ.

-  Ngày 05-19/11/2017: Ban QLDA ODA làm việc với chuyên gia JICE – Nhật Bản.

 Các lịch tuần khác
Lịch làm việc tuần 13/11/2017 - 19/11/2017 (11/11/2017)
Lịch làm việc tuần 06/11/2017 - 12/11/2017 (05/11/2017)
Lịch làm việc tuần 23/10/2017 - 29/10/2017 (21/10/2017)
Lịch làm việc tuần 16/10/2017 - 22/10/2017 (14/10/2017)
Lịch làm việc tuần 09/10/2017 - 15/10/2017 (07/10/2017)
Lịch làm việc tuần 02/10/2017 - 08/10/2017 (30/09/2017)
Lịch làm việc tuần 25/09/2017 - 01/10/2017 (23/09/2017)
Lịch làm việc tuần 18/09/2017 - 24/09/2017 (16/09/2017)
Lịch làm việc tuần 11/09/2017 - 17/09/2017 (09/09/2017)
Lịch làm việc tuần 04/09/2017 - 10/09/2017 (02/09/2017)
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ... 

Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University