Dai hoc Can Tho - Cantho University -
Lịch tuần
Lịch làm việc tuần 13/02/2017 - 19/02/2017 (12/02/2017)

Ngày

Sáng

Chiều/Tối

Thứ Hai
13/02/2017

8g00: Họp bàn về Qui chế cử sinh viên đi học nước ngoài và Qui chế học bổng sinh viên
BGH: Bà Hiền
TP: PCTSV, PĐT, PTV, PCTCT, PKHTH, ĐTN, đại diện lãnh đạo các đơn vị đào tạo
Tại: Tại Hội trường BGH

13g30: Họp Tổ Giúp việc xây dựng Đề án Tự chủ
BGH: Bà Hiền, Ô. Tính
TP: Tô Giúp việc theo quyết định
Tại: Phòng họp 1
13g30: Họp về cựu SV và thông tin tuyển sinh SĐH
BGH: Ô. Phương
TP: KSĐH, TTTT&QTM, Hội Cựu sinh viên (Ô. Hải)
Tại: Phòng họp 1

Thứ Ba
14/02/2017

9g00: Thông qua phương án thiết kế thuộc Dự án các phòng học tại Khu Hòa An cho SV Hậu Giang
BGH: Ô. Tính
TP: PQTTB, BQLCT, KPTNT, KTS Chinh Phong
Tại: UBND tỉnh Hậu Giang

13g30: Họp thông qua điều lệ Hội thao truyền thống Trường ĐHCT lần thứ 37, năm 2017
BGH: Bà Hiền
TP: Ban Tổ chức Hội thao theo quyết định 
Tại: Hội trường BGH

Thứ Tư
15/02/2017

9g30: Họp với Tư vấn Nhật Bản về kế hoạch và các công việc triển khai trong  đợt huy động thứ 3
BGH: Ô.Tính
TP: Ban QLDA, BĐP các lĩnh vực, VNC&PTCNSH (Ô. Chơn), KCN(Ô.Hùng)
Tại: Hội trường BGH

13g30: Họp để triển khai công tác mua sắm, sửa chữa năm 2017 của Trường
BGH: Ô. Tính
TP: PQTTB, BQLCT, BQLDA ODA
Tại: Phòng họp 2

Thứ Năm
16/02/2017

7g30: Học Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng (khóa XII) và Chuyên đề những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
TP: CBQL từ cấp Phó trưởng bộ môn trở lên (và tương đương) và tất cả đảng viên
Tại: Hội trường Lớn

 

Thứ Sáu 17/02/2017

10g00: Họp với Cố vấn và Điều phối viên Dự án Hợp tác kỹ thuật – Nhật Bản
BGH: Ô. Tính. 
TP: Ban QLDA ODA 
Tại: VP. Ban QLDA ODA

13g30: Họp Ban Quản lý Dự án ODA
BGH: Ô.Tính.
TP: Ban QLDA, BĐP các lĩnh vực 
Tại: Phòng họp 2

Thứ Bảy 18/02/2017

 

 

Chủ Nhật
19/02/2017

7g30: Học Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng (khóa XII) và Chuyên đề những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
TP: CBQL từ cấp Phó trưởng bộ môn trở lên (và tương đương) và tất cả đảng viên (dành cho những người chưa dự buổi sáng 16/02/2017)
Tại: Hội trường Lớn


Ghi chú:  
- Ngày 13/02-04/3/2017: BQLDA,  BĐP Dự án ODA làm việc với các ch/gia Tư vấn Nhật Bản (lịch riêng).
- Ngày 14-17/02/2017: Khoa Luật làm việc với các giáo sư Trường ĐH. Groningen – Hà Lan.
- Ngày 14-15/02/2017: BGH (Ô. Phương) họp Giám sát tối cao về vệ sinh an toàn thực phẩm do Quốc hội tổ chức.
- Ngày 15/02/2017: PHTQT tiếp đoàn sinh viên trường Đại học Cornel - Hoa Kỳ.
- Ngày 15/02-15/3/2017: KKHXH&NV làm việc với chuyên gia dự án ALEGAMS, ĐH. Wageningen.
- Ngày 15/02/2017: Khoa NN làm việc với chuyên gia Trường ĐH. Ryukoku – Nhật Bản.
- Ngày 16/02/2017: Viện NCPT ĐBSCL lảm việc với các chuyên gia Lãnh sự quán Canada.
- Ngày 17/02-17/5/2017: KTS làm việc với các chuyên gia Trường ĐH. Wageningen.
- Ngày 18/02-12/4/2017: KMT&TNTN làm việc với chuyên gia Trường ĐH. Utrecht – Hà Lan.Các lịch tuần khác
Lịch làm việc tuần 16/10/2017 - 22/10/2017 (14/10/2017)
Lịch làm việc tuần 09/10/2017 - 15/10/2017 (07/10/2017)
Lịch làm việc tuần 02/10/2017 - 08/10/2017 (30/09/2017)
Lịch làm việc tuần 25/09/2017 - 01/10/2017 (23/09/2017)
Lịch làm việc tuần 18/09/2017 - 24/09/2017 (16/09/2017)
Lịch làm việc tuần 11/09/2017 - 17/09/2017 (09/09/2017)
Lịch làm việc tuần 04/09/2017 - 10/09/2017 (02/09/2017)
Lịch làm việc tuần 28/08/2017 - 03/09/2017 (26/08/2017)
Lịch làm việc tuần 21/08/2017 - 27/08/2017 (19/08/2017)
Lịch làm việc tuần 14/08/2017 - 20/08/2017 (12/08/2017)
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ... 

Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University