Dai hoc Can Tho - Cantho University -
Lịch tuần
Lịch làm việc tuần 12/12/2016 - 18/12/2016 (11/12/2016)

Ngày

Sáng

Chiều/Tối

Thứ Hai
12/12/2016

9g00: Dự Khai mạc Joint-Symposium Môi trường và Thủy sản với Đại học Kanazawa – Nhật Bản
BGH: Ô. Dũng
TP: PHTQT, KTS, KMT&TNTN
Tại: Hội trường 1, Lầu 5

13g30: Họp về quản lý hoạt động KH&CN cuối năm
BGH: Ô.Dũng
TP: Tất cả viên chức PQLKH
Tại: Phòng họp 2
13g30: Họp với Cố vấn và Điều phối viên Dự án Hợp tác kỹ thuật – Nhật Bản V/v mở các CTĐT mới
BGH: Ô. Phương. 
TP
:  KSĐH, Ban QLDA ODA 
Tại: Phòng khách 1
15g00: Làm việc với Đại học Kanazawa – Nhật Bản về khả năng hợp tác mở joint degree program
BGH: Ô. Dũng.
TP
: PHTQT, PĐT, KSĐH
Tại: Phòng họp 1

Thứ Ba
13/12/2016

7g30: Họp Ban Quản lý Dự án ODA
BGH: Ô.Tính.
TP: Ban QLDA, BĐP các lĩnh vực 
Tại: Phòng họp 2

13g30: Họp HĐ Bảo vệ đề cương NCKH của VC năm 2017 thuộc Tiểu ban Khoa KHXH&NV
BGH: Ô. Dũng
Tại: Hội trường KKHXH&NV

Thứ Tư
14/12/2016

7g30: Họp Tổ Đánh giá hoạt động SX-DV để thẩm định Quy chế Chi tiêu nội bộ của Nhà Xuất bản
BGH: Ô. Tính
TP: PTV (Ô. Duyệt, Ô. Nam), PTTPC (Ô. Lâm), PTCCB (Bà Loan), CĐ Trường (Ô. Hải), PQTTB (Ô. Phiêu), NXBĐHCT, TTCGCN&DV
Tại: Phòng họp 1
10g30: Làm việc với Đại diện của Học viện Kinh doanh Bắc Âu (NEBA)
BGH: Ô. Dũng
TP: PHTQT, KKT, TT. Ươm tạo DNCN
Tại: Phòng họp 2

15g00: Họp bàn về việc phối hợp trong công tác chuyển giao công nghệ
BGH: Ô. Dũng
TP: TTCGCN&DV, PQLKH, PGS.TS. NMThủy
Tại: Phòng họp 1

Thứ Năm
15/12/2016

8g30: Làm việc với JICA VN về quy trình mua sắm, giải ngân trong Dự án ODA Nhật Bản
BGH: Ô.Tính
TP: Ban QLDA, BĐP các lĩnh vực, PTV, PQTTB
Tại: Phòng họp 2
10g30: Họp khởi động các Hợp phần của Dự án ODA - Nhật Bản do Tư vấn thực hiện
BGH: Tất cả Thành viên
TP: Ban QLDA, BĐP các lĩnh vực, VNCPTCNSH (Ô. Chơn), KCN (Ô. Hùng)  
Tại:  Hội  trường BGH

13g30: Làm việc với Tư vấn về thiết kế xây dựng và kế hoạch mua sắm thiết bị - Dự án ODA
BGH:  Ô.Tính
TP: Ban QLDA, BĐP các lĩnh vực, VNCPTCNSH (Ô. Chơn), KCN (Ô. Hùng)  
Tại:  Hội  trường BGH
13g30: Họp Hội đồng xét nâng bậc lương năm 2016
BGH-TVĐU: Ô. Toàn và các thành viên
TP: PTCCB, tTheo Quyết định
Tại: PHòng họp 1

Thứ Sáu 16/12/2016

8g30: Họp góp ý Đề cương dự án FCB – phát triển nguồn nhân lực
BGH: Ô. Dũng.
TP
: Theo thư mời
Tại: Phòng họp 1
8g00: Làm việc với Trường ĐH. Văn Hiến để thảo luận các nội dung hợp tác giữa hai trường
BGH: Ô. Toàn
TP: PĐT, KSĐH, TTLKĐT, PQLKH, PHTQT, PKHTH, TTCGCN&DV
Tại: Phòng họp 2
9g00Tiếp đoàn Trường Đại học quốc gia Pingtung, Đài Loan - đến thăm và làm việc với trường
BGH: Ô. Toàn, Ô. Dũng.
TP:
 PHTQT, theo thư mời
Tại: Phòng họp 1 BGH

16g00Làm việc với các doanh nghiệp Đài Loan về hợp tác đào tạo IEMBA
BGH: Ô. Dũng.
TP: PHTQT, theo thư mời
Tại: Jorn Technology Co. Ltd - KCN Việt Hương, Bình Dương

Thứ Bảy 17/12/2016

8g00: Lễ trao bằng ThS và TS năm 2016, đợt 2
BGH: Ô. Toàn và các thành viên
TP: Theo thư mời và Thông báo
Tại: Hôi trường Lớn

 

Chủ Nhật
18/12/2016

 

 


Ghi chú
- Ngày 12/12/2016:  KMT&TNTN và KTS Hội thảo với ĐH. Kanazawa, Nhật Bản, tại Hội trường 1, Lầu 5.
- Ngày 13-16/12/2016: KNN&SHƯD làm việc với chuyên gia tổ chức Toyota Foundation – Nhật Bản.
- Ngày 13/12/2016: CĐ Trường sinh hoạt Câu lạc bộ nữ công quý 4, tại Hội trường 4, Lầu 8.
- Ngày 13-16/12/2016: Viện NCPTĐBSCL làm việc với các chuyên gia tổ chức FAO và tổ chức IAEA.
- Ngày 15-18/12/2016:  Trường ĐHCT Làm việc với Trường Đại học Quốc gia Pingtung - Đài Loan.Các lịch tuần khác
Lịch làm việc tuần 23/10/2017 - 29/10/2017 (21/10/2017)
Lịch làm việc tuần 16/10/2017 - 22/10/2017 (14/10/2017)
Lịch làm việc tuần 09/10/2017 - 15/10/2017 (07/10/2017)
Lịch làm việc tuần 02/10/2017 - 08/10/2017 (30/09/2017)
Lịch làm việc tuần 25/09/2017 - 01/10/2017 (23/09/2017)
Lịch làm việc tuần 18/09/2017 - 24/09/2017 (16/09/2017)
Lịch làm việc tuần 11/09/2017 - 17/09/2017 (09/09/2017)
Lịch làm việc tuần 04/09/2017 - 10/09/2017 (02/09/2017)
Lịch làm việc tuần 28/08/2017 - 03/09/2017 (26/08/2017)
Lịch làm việc tuần 21/08/2017 - 27/08/2017 (19/08/2017)
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ... 

Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University