Dai hoc Can Tho - Cantho University -
Lịch tuần
Lịch làm việc tuần 19/09/2016 - 25/09/2016 (16/09/2016)

Ngày

Sáng

Chiều/Tối

Thứ Hai
19/9/2016

7g15: Hội ý BGH-Thường trực Đảng ủy
Tại: Phòng khách 1
8g00: Họp giao ban đầu tuần
Tại: Hội trường BGH
8g30: Hội thảo “Ứng dụng sinh học phân tử trong sức khỏe và sản xuất thực phẩm ở Đông Nam Á“ (phối hợp với ĐH. VU Brussel – Bỉ tổ chức)
BGH: Ô. Toàn.
TP: Theo thư mời
Tại: Hội trường 4, Lầu 8
9g00: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường
Tại: Phòng khách 1
9g00Tiếp ông William - P. Tổng Giám đốc Cty Far Eastern Polytex và Trường ĐH. Yuan Ze - Đài Loan
BGH: Ô. Dũng.
TP: PHTQT, PĐT, KCN, KCNTT, KKHTN, KSĐH, TTLKĐT
 Tại: Phòng họp 2
9g30: Dự Hội nghị CCVC của Khoa Công nghệ
BGH-TVĐU: Bà Hiền
TP: CĐ, PĐT, KSĐH, PQLKH, PQTTB, PHTQT
Tại: Hội trường Khoa CN
9g30: Dự Hội nghị CCVC của TT. Ngoại ngữ
BGH-TVĐU: Ô. Xê
TP: CĐ, TTLKĐT, PQTTB, PHTQT
Tại: Khu 1 – Trung tâm Ngoại ngữ

13g30: Dự Hội nghị CCVC của Khoa KHTN
BGH-TVĐU: Ô. Dũng
TP: CĐ, PĐT, KSĐH, QLKH, QTTB, HTQT, KHTH
Tại: Phòng chuyên đề Khoa KHTN
13g30: Dự Hội nghị CCVC của Khoa Luật
BGH-TVĐU: Ô. Phương
TP: CĐ, PĐT, PQLKH, PQTTB, PHTQT, TTLKĐT
Tại: Hội trường Khoa Luật
14g00Tiếp đoàn thiết kế đề án RCV giai đoạn 2 từ Viện NC Quản lý kinh tế TW và ĐSQ Úc
BGH: Ô. Toàn
TP: PHTQT, PQLKH, KKT, VNCPTĐBSCL
Tại: Phòng họp 1
15g00: Họp với Cố vấn và Điều phối viên Dự án Hợp tác kỹ thuật – Nhật Bản
BGH: Ô.Tính. TP: Ban QLDA ODA 
Tại: Phòng khách 1
15g00: Dự Hội nghị CCVC của Khoa Ngoại ngữ
BGH-TVĐU: Ô. Toàn
TP: CĐ, PĐT, PQLKH, PQTTB, PHTQT, PKHTH
Tại: Hội trường Khoa Ngoại ngữ - Khu I

Thứ Ba
20/9/2016

7g30: Họp Ban Quản lý Dự án ODA
BGH: Ô.Tính.
TP: Ban QLDA, BĐP các lĩnh vực 
Tại: Phòng họp 2
8g00: Dự Lễ trao bằng tốt nghiệp SV Khoa Kinh tế
BGH: Bà Hiền
Tại: Hội trường Lớn
8g30: Tiếp Trường ĐH. Ngoại Thương trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý
BGH: Ô. Toàn
TP: PĐT, QLKH, PHTQT, PKHTH, PTCCB, TTHL, PCTSV, PTV, PQTTB, TTĐBCL&KT, TTTT&QTM
Tại: Phòng họp 1

13g30: Dự Hội nghị CCVC của Trung tâm Học liệu
BGH-TVĐU: Ô. Phương
TP: CĐ, PĐT, PQTTB, PTV
Tại: Phòng hội nghị AB, Trung tâm Học liệu
14g00: Lễ trao bằng tốt nghiệp SV Viện NCPT ĐBSCL
BGH: Bà Hiền
Tại: Hội trường Lớn
14g00: Dự Hội nghị CCVC Khoa Khoa học Chính trị 
BGH-TVĐU: Ô. Dũng
TP: CĐ, PĐT, PQTTB, PTV, PKHTH
Tại: Phòng họp Khoa KHCT
15g30: Họp Ban Tổ chức Hội thảo “Save water-agriculture, save our farmer”
BGH: Ô. Toàn
TP: Ban Tổ chức theo Quyết định
Tại: Phòng họp 1  

Thứ Tư
21/9/2016

7g30: Dự Hội nghị CCVC của Phòng QL. Khoa học
BGH-TVĐU: Ô. Dũng.
Tại: Phòng họp 2
8g00: Dự Lễ trao bằng tốt nghiệp SV Khoa Luật
BGH: Ô. Xê.
Tại
: Hội trường Lớn

13g30: Dự Hội nghị CCVC của Trung tâm CNPM
BGH-TVĐU: Bà Hiền
TP: CĐ, PĐT, PQTTB, PTV, PKHTH
Tại: Hội trường 2, Khoa CNTT&TT
14g00: Dự Lễ trao bằng tốt nghiệp SV Khoa Thủy sản
BGH: Ô. Xê
Tại: Hội trường Lớn

Thứ Năm
22/9/2016

7g30: Dự Hội nghị CCVC của Khoa NN&SHƯD
BGH-TVĐU: Ô. Tính
TP: CĐ, PĐT, KSĐH, PQLKH, PQTTB, PHTQT, PKHTH, TTLKĐT
Tại: Hội trường Khoa NN&SHƯD
7g30: Họp về Dự án ODA- lĩnh vực Môi Trường
BGH: Bà Hiền.
Tại
: Phòng họp 1
8g00: Lễ trao bằng tốt nghiệp SV VNC&PT CNSH
BGH: Ô. Xê.
Tại
: Hội trường Lớn
8g00: Tiếp Trường ĐH. Tài nguyên & MT Hà Nội trao đổi kinh nghiệm về xây dựng và quản lý CTĐT tiên tiến, CTĐT chất lượng cao
BGH: Ô. Toàn.
TP
: PĐT, KTS, VNC&PTCNSH, TTĐBCL&KT, TTHL, KMT&TNTN, TTTT&QTM
Tại: Phòng họp 2
9g30: Họp Hội đồng Thi đua – KT Trường để xét khen thưởng cấp cao
BGH: Tất cả các thành viên.
TP: Theo Quyết định
Tại: Phòng họp 1
10g00Tiếp Đại học Quốc gia Chinan, Đài Loan
TP: PHTQT, theo thư mời
Tại: Phòng khách 1
10g00: Ký hợp đồng NCKH với huyện U Minh
BGH: Ô.Toàn.
TP: PQLKH, KKT và theo thư mời
Tại: Hội trường BGH

13g30: Dự Hội nghị CCVC của Khoa Thủy sản
BGH-TVĐU: Bà Hiền
TP: CĐ, PĐT, KSĐH, PQLKH, PQTTB, PHTQT, PKHTH
Tại: Hội trường Khoa TS
14g00: Dự Hội nghị CCVC của Trung tâm CGCN&DV
BGH-TVĐU: Ô. Toàn
TP: Theo thư mời
Tại: Phòng họp 2

Thứ Sáu 23/9/2016

7g30: Dự Hội nghị CCVC của Khoa Kinh tế
BGH-TVĐU: Ô. Toàn
TP: CĐ, PĐT, KSĐH, TTLKĐT, PQLKH, PQTTB, PHTQT, PKHTH
Tại: Hội trường Khoa Kinh tế
7g30: Dự Hội nghị CCVC của Viện NCPT ĐBSCL
BGH-TVĐU: Ô. Tính
TP: CĐ, PĐT, KSĐH, PQLKH, PQTTB, PHTQT
Tại: Hội trường Viện NCPT ĐBSCL
8g00: Dự Lễ trao bằng tốt nghiệp SV Khoa Nông nghiệp và SHƯD
BGH: Ô. Xê
Tại: Hội trường Lớn
9g00: Tiếp Đại học Naresuan, Thái Lan để bàn hợp tác NCKH và đào tạo sau đại học
BGH: Ô. Phương
TP: KSĐH, PHTQT, KSP, KMT&TNTN, KNN&SHƯD, KCN, KNN, KKHXH&NV,
Tại: Phòng họp 1

13g30: Dự Hội nghị CCVC của BM.Giáo dục Thể chất
BGH-TVĐU: Ô. Phương
TP: CĐ, PĐT, PTV, PQTTB, PKHTH
Tại: Văn phòng BM. GDTC
13g30: Dự Hội nghị CCVC của Ban QLDA ODA
BGH-TVĐU: Ô. Tính
TP: CĐ,  PTCCB, PQLKH, PHTQT, PTV
Tại: Phòng họp 2
14g00: Dự Hội nghị CCVC của Khoa Sư phạm
BGH-TVĐU: Ô. Toàn
TP: CĐ, PĐT, KSĐH, QLKH, PQTTB, HTQT, KHTH
Tại: Hội trường Khoa Sư phạm
14g00: Dự Lễ trao bằng tốt nghiệp SV Khoa CN
BGH: Ô. Xê
Tại: Hội trường Lớn

Thứ Bảy 24/9/2016

8g00: Dự Lễ trao bằng tốt nghiệp SV Khoa PTNT
BGH: Ô. Tính
Tại: Hội trường Lớn

14g00: Dự Lễ trao bằng tốt nghiệp SV Khoa KHTN
BGH: Ô. Xê
Tại: Hội trường Lớn
13g30: Dự Hội nghị CCVC của Khoa Dự bị Dân tộc
BGH-TVĐU: Ô. Phương, Ô. Linh
TP: CĐ, PĐT, PQTTB, TTLKĐT, PKHTH
Tại: Phòng họp Khoa DBDT

Chủ Nhật
25/9/2016

7g30: Dự Hội nghị CCVC của Khoa KHXH&NV
BGH-TVĐU: Ô. Tính
TP: CĐ, PĐT, KSĐH, PQLKH, PQTTB, HTQT
Tại: Hội trường Khoa KHXH&NV

14g00: Dự Lễ trao bằng tốt nghiệp SV Khoa CNTT&TT
BGH: Ô. Xê
Tại: Hội trường Lớn
15g00Tiếp Đại học Quốc gia Gyeongsang, Hàn quốc
BGH: Ô. Tính
TP: PHTQT, TT Hàn ngữ
Tại: Phòng họp 1

 

Ghi chú:  
- 8g30 ngày 19/9/2016: ĐTN Trường, ĐTN KCNTT&TT, BM. CNTP, KKT làm việc với VCCI, tại phòng họp 1.
- Ngày 19-21/9/2016: Viện NC&PT CNSH làm việc với Trường ĐH. VU Brussel – Bỉ.
- Ngày 19-22/9/2016: KPTNT tiếp đoàn SV Chương trình World Learning – SIT Study Abroad, Hoa Kỳ.
- Ngày 19/9-01/10/2016: Viện NC&PT CNSH làm việc với chuyên gia ĐH. Wageningen – Hà Lan.
- Ngày 20-23/9/2016: Khoa Luật làm việc với đoàn GS và SV Trường ĐH. Newcastle – Úc.
- Ngày 20/9-20/10/2016: Khoa TS tiếp nhận 01 SV Trường ĐH. Hải Dương Tokyo – Nhật Bản.
- Ngày 21-24/9/2016: BGH (Ô. Dũng) dự Hội nghị Khoa học Việt Nam - Nhật Bản, tại ĐH. Bách Khoa Hà Nội.
- Ngày 22/9/2016: BGH (Ô. Phương) Hội thảo NC về phất triển nông nghiệp bền vững, tại Trường ĐH.Trà Vinh.
- Ngày 22-28/9/2016: KNN&SHƯD làm việc với chuyên gia ĐH. Nông nghiệp và CN Tokyo – Nhật Bản.
- Ngày 23/9/2016: Khoa Sau Đại học và các đơn vị liên quan  làm việc với đoàn ĐH. Naresuan – Thái Lan.
- 15g00 ngày 25/9/2016: Giới thiệu các ĐH Hàn Quốc và học bổng cho SV ĐHCT, tại Hội trường 1, Lầu 5.



Các lịch tuần khác
Lịch làm việc tuần 23/10/2017 - 29/10/2017 (21/10/2017)
Lịch làm việc tuần 16/10/2017 - 22/10/2017 (14/10/2017)
Lịch làm việc tuần 09/10/2017 - 15/10/2017 (07/10/2017)
Lịch làm việc tuần 02/10/2017 - 08/10/2017 (30/09/2017)
Lịch làm việc tuần 25/09/2017 - 01/10/2017 (23/09/2017)
Lịch làm việc tuần 18/09/2017 - 24/09/2017 (16/09/2017)
Lịch làm việc tuần 11/09/2017 - 17/09/2017 (09/09/2017)
Lịch làm việc tuần 04/09/2017 - 10/09/2017 (02/09/2017)
Lịch làm việc tuần 28/08/2017 - 03/09/2017 (26/08/2017)
Lịch làm việc tuần 21/08/2017 - 27/08/2017 (19/08/2017)
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ... 

Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University