Thông báo
Công bố danh sách cán bộ tham gia công tác Kỳ thi tổng cục thuế 2016
Ngày đăng 17/07/2017

New Page 1
Căn cứ danh sách đăng ký của các Đơn vị, Phòng Đào tạo thông báo danh sách nhân sự chính thức tham gia công tác Kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016.
Lưu ý: 
- Ngày thi chính thức: 23/7/2017 (chỉ 1 ngày thi 3 môn trắc nghiệm)
- Ban coi thi, Trưởng điểm thi và Thư ký điểm thi họp lúc 13g30 ngày 22/7/2017 tại Hội trường BGH
- Trưởng điểm thi và Thư ký điểm thi chuẩn bị địa điểm thi lúc 15g00 ngày 22/7/2017 tại Điểm thi
- Các cán bộ khác làm nhiệm vụ tại Điểm thi có mặc lúc 07g00 ngày 23/7/2017 tại Điểm thi
- Tóm tắt nhiệm vụ của Cán bộ coi thi được gửi đến cán bộ bằng Email trong ngày 20/7/2017
Xem Danh sách phân công:


Các thông báo khác
Mất điện Khu 2, ngày 22/07/2017 (20/07/2017)
Tuyển dụng viên chức làm việc tại Khoa Sư phạm, Khoa Công nghệ, Khoa MT&TNTN (17/07/2017)
Xóa các lớp-học phần có sĩ số không đủ mở lớp học kỳ 1, 2017-2018 (16/07/2017)
Thông tin luận án tiến sĩ và toàn văn luận án tiến sĩ của NCS.... (07/07/2017)
Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Phạm Kim Sơn chuyên... (03/07/2017)
Thông tin luận án tiến sĩ và toàn văn luận án tiến sĩ của NCS.... (29/06/2017)
Thông tin luận án tiến sĩ và toàn văn luận án tiến sĩ của NCS.... (29/06/2017)
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2017 đợt 2 (29/06/2017)
Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Nguyễn Văn Lẹ chuyên... (22/06/2017)
Thông tin luận án tiến sĩ và toàn văn luận án tiến sĩ của NCS.... (15/06/2017)
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ... 

Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University