Thông báo
Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Nguyễn Văn Lẹ chuyên ngành Vi sinh vật học Khóa 2012
Ngày đăng 22/06/2017

New Page 1
Thời gian: 08 giờ 00, thứ sáu ngày 07 tháng 7 năm 2017
Địa điểm bảo vệ: Phòng Bảo vệ luận án tiến sĩ (Phòng họp 3, lầu 2, Nhà điều hành), Khu II - Trường Đại học Cần Thơ
» Xem chi tiết...
 


Các thông báo khác
Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS. Trương Thanh Trung chuyên ngành Chăn... (25/09/2017)
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Võ Thanh Phong, chuyên ngành Khoa học... (23/09/2017)
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Đặng Thị Ngọc Thanh, chuyên ngành Vi... (23/09/2017)
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Văn Thị Ái Nguyên, chuyên ngành Chăn... (23/09/2017)
Lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng... (22/09/2017)
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Kim Hồng, chuyên ngành Môi... (21/09/2017)
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Võ Ngươn Thảo, chuyên ngành Môi trường... (21/09/2017)
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS. Trương Thanh Trung chuyên ngành Chăn nuôi... (21/09/2017)
Tuyển chọn đề tài cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (19/09/2017)
Thông báo mất điện Khu II, ngày 01/10/2017 (18/09/2017)
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ... 

Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University