Dai hoc Can Tho - Can Tho University; Thong bao - Notice
Thông báo
»   Cuộc thi Truyền thông thuyết trình Khoa học – FameLab tại Việt Nam (04/01/2017)
»   Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Phạm Công Kỉnh chuyên ngành Nuôi... (03/01/2017)
»   V/v Mở lại website kế hoạch học tập (03/01/2017)
»   Thông báo mất điện tại khu 1 ngày 06/01/2016 (03/01/2017)
»   Xóa các lớp-học phần có sĩ số không đủ mở lớp học kỳ 2, 2016-2017 (đợt 2) (03/01/2017)
»   Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Nguyễn Bích Hà Vũ chuyên ngành... (27/12/2016)
»   Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng NVSP khóa 23 năm 2017 (23/12/2016)
»   Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Huỳnh Văn Tùng chuyên ngành Kinh... (22/12/2016)
»   Thông báo nghỉ Tết Dương lịch năm 2017 (21/12/2016)
»   Thông báo về việc đăng ký học cùng lúc hai chương trình năm 2017 (20/12/2016)
»   V/v Xóa các lớp học phần có sĩ số không đủ mở lớp học kỳ 2,... (20/12/2016)
»   Thông tin luận án tiến sĩ và toàn văn luận án tiến sĩ của NCS. Đặng Quốc... (20/12/2016)
»   Điều chỉnh kế hoạch giảng dạy, học tập học kỳ 2, 2016-2017 phục vụ sửa chữa ... (15/12/2016)
»   Thông báo tham dự Lễ trao bằng tốt nghiệp Thạc sĩ và Tiến sĩ năm 2016 đợt... (13/12/2016)
»   V/v sinh hoạt và đưa, đón sinh viên khóa 42 học GDQP-AN đợt 1 (học kỳ 2,... (13/12/2016)
»   Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Trần Sỹ Nam chuyên ngành Môi... (13/12/2016)
»   Thông tin luận án tiến sĩ và toàn văn luận án tiến sĩ của NCS. Phạm Công... (07/12/2016)
»   Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Nguyễn Văn Mạnh chuyên ngành Môi... (30/11/2016)
»   Thông tin luận án tiến sĩ và toàn văn luận án tiến sĩ của NCS. Huỳnh Văn... (30/11/2016)
»   Thông tin luận án tiến sĩ và toàn văn luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Bích... (30/11/2016)
»   Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Nguyễn Hữu Tâm chuyên ngành Kinh... (30/11/2016)
»   Tuyển viên chức làm việc tại: Khoa Thủy sản, Khoa NN&SHƯD, Khoa Ngoại ngữ (29/11/2016)
»   Thông báo về việc đăng ký học phần dành cho học viên cao học và nghiên cứu... (28/11/2016)
»   Kế hoạch Lễ trao bằng Tiến sĩ và Thạc sĩ năm 2016 đợt 2 (24/11/2016)
»   Thông tin luận án tiến sĩ và Toàn văn luận án tiến sĩ của NCS. Trần Sỹ... (25/11/2016)
»   V/v sinh hoạt và đưa, đón sinh viên khóa 42 học GDQP-AN đợt 5 (học kỳ 1,... (21/11/2016)
»   Kế hoạch xét tốt nghiệp năm 2017 (17/11/2016)
»   V/v lập kế hoạch mua sắm và sửa chữa tài sản năm 2017 (15/11/2016)
»   Thông tin luận án tiến sĩ và Toàn văn luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Văn... (14/11/2016)
»   Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Trần Thị Mỹ Hạnh chuyên ngành... (10/11/2016)
»   Tuyển dụng lao động tại các đơn vị trong trường (03/11/2016)
»   Hội thi Tiếng hát, Tài năng nghệ thuật Đại học Cần Thơ Lần thứ XXIV - Năm... (25/08/2016)
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ... 

Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University