Dai hoc Can Tho - Can Tho University; Thong bao - Notice
Thông báo
»   THƠ MỜI - Chương trình Vòng sơ khảo Cuộc thi Truyền thông Khoa học Famelab Việt Nam... (28/03/2017)
»   THƯ MỜI - Hội diễn văn nghệ truyền thông năm 2017 (27/03/2017)
»   Trường ĐHCT đào tạo Thạc sĩ Quản lý kinh tế (24/03/2017)
»   Đưa đón sinh viên học GDQP_Đợt 5_HK2_2016-2017 (24/03/2017)
»   V/v nhận giấy báo dự thi kỳ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến... (20/03/2017)
»   Lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ năm 2017 đợt 1 (17/03/2017)
»   Lịch học Giáo dục quốc phòng khóa 42 (HK3) (15/03/2017)
»   Thông tin luận án tiến sĩ và toàn văn luận án tiến sĩ của NCS. La Nguyễn... (08/03/2017)
»   Kế hoạch giảng dạy và đăng ký học phần học kỳ 3 2016-2017 (07/03/2017)
»   Thông báo mất điện 1 phần tại khu 3 đường Lý Tự Trọng (21/01/2017)
»   Tổ chức lễ tốt nghiệp năm 2017 (02/03/2017)
»   Đưa đón sinh viên học GDQP_Đợt 4_HK2_2016-2017 (02/03/2017)
»   Lịch thi đấu các môn Hội Thao Truyền Thống lần thứ 37- năm 2017 (01/03/2017)
»   Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Nguyễn Đông Hải chuyên ngành Chăn... (28/02/2017)
»   Mất điện ngày 28/02/2017 tại Khu III (10/02/2017)
»   Kế hoạch - Điều lệ Hội thao truyền thống Trường Đại học Cần Thơ lần thứ 37 (21/02/2017)
»   V/v thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trực tuyến về hoạt... (14/02/2017)
»   Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Huỳnh Thị Thu Hương chuyên ngành... (14/02/2017)
»   Công bố danh sách cá nhân đủ tiêu chuẩn đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo... (10/02/2017)
»   Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017 đợt 1 (09/02/2017)
»   Bổ nhiệm chức danh Giáo sư, phó giáo sư năm 2017 (09/02/2017)
»   Điều chỉnh thời gian phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên chính quy lần 1 đợt 1... (09/02/2017)
»   Sinh hoạt và đưa, đón sinh viên khóa 42 học GDQP-AN đợt 3 (học kỳ 2, năm... (09/02/2017)
»   Chiêu sinh các khóa học chuyên ngành kinh tế (09/02/2017)
»   Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Đặng Quốc Cường chuyên ngành Môi... (21/01/2017)
»   Thông tin luận án tiến sĩ và toàn văn luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Đông... (16/01/2017)
»   Tuyển sinh đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học hệ chính quy,... (16/01/2017)
»   Tuyển sinh đào tạo bằng đại học thứ hai hệ chính quy, năm 2017 (16/01/2017)
»   Kế hoạch Tổ chức Hội diễn văn nghệ truyền thống Trường Đại học Cần Thơ năm 2017 (11/01/2017)
»   Thông tin luận án tiến sĩ và toàn văn luận án tiến sĩ của NCS. Huỳnh Thị... (10/01/2017)
»   V/v sinh hoạt và đưa, đón sinh viên khóa 42 học GDQP-AN đợt 2 (học kỳ 2,... (10/01/2017)
»   CV thông báo kết thúc tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ theo đề án 911... (06/01/2017)
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ... 

Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University