Dai hoc Can Tho - Can Tho University; Thong bao - Notice
Thông báo
»   Danh sách Sinh viên khóa 40 được hoàn trả học phí học kỳ 1, 2014-2015 (16/10/2014)
»   Điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Bằng đại học thứ 2 và liên thông từ trình... (14/10/2014)
»   Thông tin luận án của NCS. Nguyễn Kim Quyên chuyên ngành Khoa học cây trồng Khóa 2010 (14/10/2014)
»   Kết quả kiểm tra tiếng Anh và xét miễn các học phần Anh văn căn bản cho... (10/10/2014)
»   Kết quả xét tuyển và xét tuyển bổ sung chương trình tiên tiến (09/10/2014)
»   Danh sách ứng viên đủ điều kiện dự tuyển ngạch giảng viên (07/10/2014)
»   Scholarship of the Austrian Federal Ministry for Science and Research administrated by ASEA-UNINET (02/10/2014)
»   Vietnam - Austria Scholarship Programme (02/10/2014)
»   Sinh hoạt và đưa, đón sinh viên khóa 40 học GDQP-AN đợt 3 (học kỳ 1, năm... (01/10/2014)
»   Tuyển dụng nhân sự làm việc tại Phòng Tài vụ, Trung tâm Công nghệ Phần mềm (30/09/2014)
»   Sinh viên liên thông K40 không phải dự kiểm tra tiếng Anh ngày 28/9/2014 (27/09/2014)
»   Cuộc thi tuyên truyền Tiểu đề án 2 (22/09/2014)
»   Thông báo dời kế hoạch giảng dạy và thời gian đăng ký học phần Khóa 21 đợt... (26/09/2014)
»   Chiêu sinh khóa học kế toán (24/09/2014)
»   Khám sức khỏe cho sinh viên khóa 40, năm học 2014-2015 (có điều chỉnh) (15/09/2014)
»   Chương trình liên kết NCKH giữa Việt Nam và các viện trường của Anh (19/09/2014)
»   Chuyển đổi kế hoạch giảng dạy phục vụ cho việc Tổ chức thi tuyển dụng công chức... (11/09/2014)
»   Sinh hoạt và đưa, đón sinh viên khóa 40 học GDQP-AN đợt 2 (học kỳ 1, năm... (11/09/2014)
»   Tổ chức hoạt động thể thao chào mừng năm học mới 2014 (10/09/2014)
»   Bố trí lớp và thời khóa biểu áp dụng cho khóa 40, học kỳ 1, 2014-2015 (06/09/2014)
»   Tố chức Lễ tốt nghiệp năm 2014 (đợt 3) (04/09/2014)
»   Thời gian phát bằng cho sinh viên tốt nghiệp đợt 3 năm 2014 (04/09/2014)
»   Hội thi Tiếng hát Đại học Cần Thơ, lần thứ XXII - Năm 2014 (04/09/2014)
»   Về việc chuẩn bị học tập Giáo dục Quốc phòng và An ninh ở cơ sở Hòa... (31/08/2014)
»   Tổ chức đưa, đón Tân sinh viên khóa 40 học Giáo dục Quốc phòng – An ninh... (28/08/2014)
»   Xét tuyển ngành Công nghệ sinh học, nuôi trồng thủy sản chương trình tiên tiến (27/08/2014)
»   Thông báo dạng thức đề thi môn Anh văn trong kỳ thi tuyển sinh đào tạo thạc... (25/08/2014)
»   Lịch bảo vệ luận án của NCS. Đào Thanh Hoàng chuyên ngành Vi sinh vật học Khóa... (10/09/2014)
»   Lịch thi tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ năm 2014 đợt 2 (25/08/2014)
»   Kiểm tra tiếng Anh cho sinh viên khóa 40 (25/08/2014)
»   Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch giảng dạy sau đại học học kỳ 1 năm... (05/09/2014)
»   Tuyển dụng giảng viên, lao động làm việc tại các đơn vị thuộc Trường (25/08/2014)
 ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ... 

Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University