Dai hoc Can Tho - Can Tho University; Thong bao - Notice
Thông báo
»   Sinh hoạt và đưa, đón sinh viên khóa 40 học GDQP-AN (học kỳ 3, năm học 2014... (04/05/2015)
»   Tuyển dụng biên tập viên làm việc tại Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng (27/04/2015)
»   Tuyển dụng viên chức làm việc tại Khoa Công nghệ và Viện NCPT Đồng bằng Sông Cửu... (22/04/2015)
»   Tuyển dụng nhân sự làm việc tại các đơn vị trực thuộc (10/04/2015)
»   Tuyển sinh đào tạo sau đại học nước ngoài theo Chương trình CNSH nông nghiệp & thủy... (08/04/2015)
»   Hội nghị Khoa học toàn quốc Chăn nuôi-Thú y 2015 (07/04/2015)
»   Lịch bảo vệ luận án cấp trường của NCS Bùi Thanh Liêm chuyên ngành Khoa học cây... (02/04/2015)
»   Tuyển sinh đào tạo bằng đại học thứ 2 hệ chính quy năm 2015 (30/03/2015)
»   Lịch thi đấu Hội thao truyền thống lần thứ 35 (25/03/2015)
»   Sinh hoạt và đưa, đón sinh viên K40 học GDQP-AN đợt 5 (HK2, 2014 -2015) tại Khu... (25/03/2015)
»   Tuyển dụng lao động làm việc tại Khoa NN, Viện NCPT CNSH (24/03/2015)
»   Thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trực tuyến về hoạt động... (23/03/2015)
»   Chương trình ngày văn hóa Israel (20/03/2015)
»   Đăng ký bổ nhiệm chức danh Giáo sư - Phó Giáo sư năm 2015 (18/03/2015)
»   Chương trình học bổng Indonesia (18/03/2015)
»   Thi đấu khai mạc Hội thao truyền thống Trường Đại học Cần Thơ lần thứ 35 năm... (18/03/2015)
»   Chương trình học bổng Access - Học tiếng Anh tại Trung tâm Ngoại ngữ trường ĐHCT (17/03/2015)
»   Tổ chức Lễ tốt nghiệp năm 2015 (đợt 1) (13/03/2015)
»   Kế hoạch giảng dạy và đăng ký học phần học kỳ 3, năm học 2014-2015 (09/03/2015)
»   Lịch học Giáo dục quốc phòng - An ninh khóa 40, học kỳ 3, năm 2014-2015 (09/03/2015)
»   Mở thêm 02 ngành Tiến sĩ và 01 ngành Thạc sĩ (04/03/2015)
»   Chiêu sinh các lớp chuyên ngành kế toán của TT. Đào tạo, NC và tư vấn kinh... (04/03/2015)
»   Sinh hoạt và đưa, đón sinh viên khóa 40 học GDQP-AN đợt 4 (học kỳ 2, năm... (03/03/2015)
»   Kế hoạch - điều lệ Hội thao truyền thống Trường ĐHCT lần thứ 35 năm 2015 (09/02/2015)
»   Chiêu sinh 2 nghiên cứu sinh cho dự án ALEGAMS (24/02/2015)
»   Thông tin luận án của các nghiên cứu sinh (14/02/2015)
»   Triển khai công tác chuẩn bị đón tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 (13/02/2015)
»   Kế hoạch Tổng kiểm kê tài sản có đến 0 giờ, ngày 01/01/2015 (12/02/2015)
»   Kết quả xét tuyển dụng viên chức năm 2014 (12/02/2015)
»   Về việc dời địa điểm làm việc của Ban Giám hiệu và các đơn vị chức năng... (09/02/2015)
»   Về việc đề cao cảnh giác bảo quản tài sản và thực hiện an toàn giao thông... (09/02/2015)
»   Lịch bảo vệ luận án cấp trường của NCS Hồ Văn Thiệt chuyên ngành Khoa học đất... (26/01/2015)
 ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  ... 

Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University