Dai hoc Can Tho - Can Tho University; Thong bao - Notice
Thông báo
»   Mất điện Khu 2, ngày 22/07/2017 (20/07/2017)
»   Công bố danh sách cán bộ tham gia công tác Kỳ thi tổng cục thuế 2016 (17/07/2017)
»   Tuyển dụng viên chức làm việc tại Khoa Sư phạm, Khoa Công nghệ, Khoa MT&TNTN (17/07/2017)
»   Xóa các lớp-học phần có sĩ số không đủ mở lớp học kỳ 1, 2017-2018 (16/07/2017)
»   Thông tin luận án tiến sĩ và toàn văn luận án tiến sĩ của NCS. Bùi Tuấn... (07/07/2017)
»   Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Phạm Kim Sơn chuyên ngành Bảo... (03/07/2017)
»   Thông tin luận án tiến sĩ và toàn văn luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Thị... (29/06/2017)
»   Thông tin luận án tiến sĩ và toàn văn luận án tiến sĩ của NCS. Quách Văn... (29/06/2017)
»   Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2017 đợt 2 (29/06/2017)
»   Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Nguyễn Văn Lẹ chuyên ngành Vi... (22/06/2017)
»   Thông tin luận án tiến sĩ và toàn văn luận án tiến sĩ của NCS. Phạm Kim... (15/06/2017)
»   Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Nguyễn Thị Thu Hằng chuyên ngành... (14/06/2017)
»   Phân công coi thi THPT 2017 (cập nhật: 13/6/2017) (13/06/2017)
»   Kế hoạch giảng dạy và đăng ký học phần học kỳ 1, năm học 2017-2018. (05/06/2017)
»   Thông tin luận án tiến sĩ và toàn văn luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Văn... (01/06/2017)
»   Tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2017 đợt 2 (25/05/2017)
»   Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Lê Thị Phương Mai chuyên ngành... (23/05/2017)
»   Xóa các lớp-học phần có sĩ số không đủ mở lớp học kỳ 3, 2016-2017 (đợt 2) (22/05/2017)
»   Thông tin luận án tiến sĩ và toàn văn luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị... (19/05/2017)
»   Đưa đón sinh viên học GDQP_HK3_2016-2017 (05/05/2017)
»   Viết Thuyết minh thực hiện chương trình NCKH của dự án ODA năm 2017 (05/05/2017)
»   Xóa các lớp-học phần có sĩ số không đủ mở lớp học kỳ 3, 2016-2017 (03/05/2017)
»   Chiêu sinh các khóa đào tạo ngắn hạn của TTTV Kinh tế (28/04/2017)
»   Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Phạm Thị Thu Hồng chuyên ngành... (28/04/2017)
»   Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS La Nguyễn Thùy Dung chuyên ngành... (24/04/2017)
»   Thông tin luận án tiến sĩ và toàn văn luận án tiến sĩ của NCS Lê Thị... (24/04/2017)
»   Nhận giấy báo trúng tuyển thạc sĩ và tiến sĩ năm 2017 đợt 1 (20/04/2017)
»   Mở khóa học bổ sung kiến thức đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017 đợt 2 (20/04/2017)
»   Nghỉ lễ kỷ niệm ngày chiến thắng 30/4 và ngày quốc tế lao động 1/5 (18/04/2017)
»   Thông tin luận án tiến sĩ và toàn văn luận án tiến sĩ của NCS Phạm Thị... (13/04/2017)
»   Kết quả trúng tuyển Kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2017 đợt... (13/04/2017)
»   Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017 đợt... (12/04/2017)
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ... 

Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University