Dai hoc Can Tho - Can Tho University; Chi dan tim kiem
Điện thoại liên hệ công tác với các đơn vị thuộc Trường
Liên hệ công tác Các Trung tâm

TRUNG TÂM DỊCH VỤ & CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

 

- Giám đốc (ông Lê Thanh Phong)

(0292) 3872 135

- Phó Giám đốc (ông Lê Trung Hiếu)

(0292) 3872 126

- Phó Giám đốc (ông Đặng Văn Bạch)

(0292) 3872 087

- Văn phòng

(0292) 3734 652 / 3734 653

TRUNG TÂM ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ

 

- Văn phòng

(0292) 3872295

TRUNG TÂM công nghỆ PHẦn MỀM

 

Ban Giám đốc

 

 - Giám đốc (ông Nguyễn Hoàng Việt)

(0292) 3731072 + 444

 - Phó Giám đốc (ông Lê Hoàng Thảo)

(0292) 3731072 + 555

Văn phòng

 

 - Chánh văn phòng

(0292) 3731072 + 111

 - Thư ký

(0292) 3731072 + 100

 - Phụ trách nhân sự và văn thư

(0292) 3731072 + 101

 - Trợ lý thiết bị và thủ quỹ

(0292) 3731072 + 102

 - Phụ trách kế toán

(0292) 3731072 + 103

Tổ Quản trị chất lượng

 

 - Tổ trưởng (bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân)

(0292) 3731072 + 222

 - Nhân viên quản trị chất lượng

(0292) 3731072 + 221

Tổ Đào tạo

 

 - Tổ phó (bà Lý Thúy Hằng)

(0292) 3731072 + 331

 - Phòng Đào tạo

(0292) 3731072 + 310
(0292) 3731072 + 311

 - Nhân viên quan hệ sinh viên

(0292) 3731072 + 312

 - Phòng Quản trị hệ thống

(0292) 3731072 + 315

 - Phòng Giáo viên

(0292) 3731072 + 317

Bộ môn Kỹ thuật Phần mềm và Đa phương tiện

 

 - Trưởng bộ môn (ông Cù Vĩnh Lộc)

(0292) 3731072 + 332

 - Phó bộ môn (ông Ngô Tường Dân)

(0292) 3731072 + 316

Tổ phần mềm

 

 - Tổ phó (bà Văn Thị Xuân Hồng)

(0292) 3731072 + 520

 - Tổ phó (ông Trần Hoàng Việt)

(0292) 3731072 + 530

 - Tổ phó (bà Đinh Văn Tín)

(0292) 3731072 + 540

 - Kinh doanh Phần mềm

(0292) 3731072 + 500

 - Nhóm GOV/Phát triển các sản phẩm dành cho khách hàng Sở, Ban ngành

(0292) 3731072 + 512

 - Nhóm Kiểm định phần mềm

(0292) 3731072 + 513

 - Nhóm UNI/Phát triển các sản phẩm dành cho khách hàng trường Đại học, Cao đẳng

(0292) 3731072 + 522

 - Nhóm BIZ/Phát triển các sản phẩm dành cho khách hàng và các Doanh nghiệp

(0292) 3731072 + 520

-  Nhóm HIZ/Phát triển các sản phẩm dành cho khách hành là Bệnh viện

 

-  Nhóm ITO/Gia công Phần mềm

(0292) 3731072 + 541

Tư vấn và Đào tạo

 

 - Tư vấn chương trình đào tạo Mỹ thuật đa phương tiện ARENA

(0292) 3835581 + 301

 - Tư vấn chương trình đào tạo Lập trình viên quốc tế APTECH

(0292) 3835581 + 302

TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG & KHẢO THÍ

 

 - Giám đốc (ông Phan Huy Hùng)

(0292) 3872 171

 - Phó Giám đốc (ông Đào Phong Lâm)

(0292) 3872 170

 - Văn phòng (Hậu, Nhật, Tìm, Trinh)

(0292) 3872 167

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO 

 

 - Giám đốc (ông Phạm Phương Tâm)

(0292) 3872 222

 - Phó Giám đốc (ông Trịnh Trung Hưng)

(0292) 3650 888

 - Phó Giám đốc (bà Phạm Thị Ngọc Sương)

(0292) 3650 555

 - Văn phòng (Tel/Fax)

(0292) 3734 234

   -  Tổ Tuyển sinh (Hồng Phương, Chiến, Minh, Thi)

(0292) 3734 370

   -  Tổ Đào tạo từ xa - Tổ Tài chính (Đạt, Tân, Hằng, Thái Phương)

(0292) 3872 116

 - Tổ Vừa học, vừa làm (Trang, Trí, Phát, Hoa)

(0292) 3831 634

Trung tâm GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

 

- Giám đốc (ông Hà Thanh Toàn)

(0292) 3830 604

- Phó Giám đốc

(0292) 3872 000

- Phó Giám đốc (ông Nguyễn Vĩnh Ninh)

(0292) 3872 001

- Văn phòng

(0292) 3872 002

TRUNG TÂM HỌC LIỆU

 

Tầng 4

 

- Giám đốc (ông Nguyễn Hoàng Vĩnh Vương)

(0292) 3872 259

- Phó Giám đốc

(0292) 3872 262

- Chánh văn phòng

(0292) 3872 263

- Văn phòng Trung tâm (Tel/Fax)

(0292) 3831 565

- Phòng Nhân viên phục vụ

(0292) 3872 265

- Bộ môn Quản trị Thông tin Thư viện

(0292) 3872 260

- Bảo vệ

(0292) 3872 251

- Tổ trưởng Tổ Dịch vụ thông tin

(0292) 3872 253

- Phòng Nhân viên dịch vụ thông tin

(0292) 3872 254

- Phòng Nghe nhìn

(0292) 3872 258

- Quầy Lưu hành (tầng 1)

(0292) 3872 252

- Quầy Hướng dẫn (tầng 2)

(0292) 3872 255

- Quầy Hướng dẫn (tầng 3)

(0292) 3872 261

- Tổ trưởng Tổ Tài nguyên thông tin

(0292) 3872 256

- Phòng Nhân viên tài nguyên thông tin

(0292) 3872 257

- Tổ trưởng Công nghệ thông tin

(0292) 3872 266

- Phòng Nhân viên công nghệ thông tin

(0292) 3872 264

- Hội trường

(0292) 3872 267

- Phòng hội nghị AB

(0292) 3872 268

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

 

- Giám đốc (ông Lưu Nguyễn Quốc Hưng)

(0292) 3872 043

- Phó Giám đốc (ông Nguyễn Bữu Huân)

(0292) 3872 044

- Phó Giám đốc (ông Trần Quốc Hùng)

(0292) 3872 044

- Chánh văn phòng

(0292) 3872 045

- Văn phòng

(0292) 3830 617

- Kế toán

(0292) 3872 046

- Tổ chuyên môn

(0292) 3646 869

- Trụ sở Trung tâm tại Khu I (đường 30/4)

(0292) 3655 888

TRUNG TÂM THÔNG TIN & QUẢN TRỊ MẠNG

 

- Giám đốc (ông Lưu Trùng Dương)

(0292) 3830 306

 - Phó Giám đốc (ông Trần Thanh Điện)

(0292) 3830 307

 - Phó Giám đốc (ông Trần Thanh Điền)

(0292) 3872 095

- Phụ trách văn phòng (cô Thủy)

(0292) 3830 308

- Quản lý hệ thống Website Trường, E-learning, Email CB (ông Điện)

(0292) 3830 307

- Quản lý các ứng dụng & cơ sở dữ liệu, Email SV (ông Thái Dương)

(0292) 3872 094

- Vận hành & cập nhật hệ thống Website Trường (cô Khải Minh)

(0292) 3872 094

- Thu thập, biên tập và cập nhật thông tin Website Trường (cô Trinh)

(0292) 3872 094

- Quản lý các dịch vụ mạng, Tài khoản máy tính (ông Sang)

(0292) 3830 983

- Quản lý các phòng máy tính công tại Trung tâm (ông Thành)

(0292) 3872 096

- Hỗ trợ phòng máy tính công tại các Đơn vị (ông Trung)

(0292) 3872 097

- Hỗ trợ người sử dụng (ông Tuấn)

(0292) 3830 983

TRUNG TÂM Tư vẤN SINH VIÊN

 

- Giám đốc (cô Thảo)

(0292) 3872 284

TRUNG TÂM Tư vẤN & ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

 

- Giám đốc

(0292) 3687 666

- Văn phòng

(0292) 3739 900

- Văn phòng

(0292) 3734 682

- Văn phòng

(0292) 3734 002Các thông tin chỉ dẫn khác
Hướng dẫn cách gọi
Liên hệ công tác Khoa Công nghệ
Liên hệ công tác Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông
Liên hệ công tác Khoa Dự bị dân tộc
Liên hệ công tác Khoa Khoa học Chính trị
Liên hệ công tác Khoa Khoa học Tự nhiên
Liên hệ công tác Khoa Kinh tế
Liên hệ công tác Khoa Luật
Liên hệ công tác Khoa Môi trường & Tài nguyên thiên nhiên
Liên hệ công tác Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng
Liên hệ công tác Khoa Sư phạm
Liên hệ công tác Khoa Thủy sản
Liên hệ công tác VP Đảng Ủy - Đoàn thể - Ban Giám hiệu
Liên hệ công tác Bô môn Giáo dục thể chất
Liên hệ công tác Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu
Liên hệ công tác Viện Nghiên cứu phát triển ĐBSCL
Liên hệ công tác Các Phòng, Ban
Các số máy đặc biệt
Liên hệ công tác Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn
Liên hệ công tác Khoa Phát triển nông thôn
Liên hệ công tác Khoa Sau đại học
Liên hệ công tác Viện nghiên cứu & phát triển công nghệ sinh học
Liên hệ công tác Trường THPT Thực hành Sư phạm
Liên hệ công tác khoa Ngoại ngữ

Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University