Lễ Trao bằng tốt nghiệp đợt 3 năm 2017

Từ ngày 18/9 đến 30/9/2017, tại Hội trường Lớn, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 3 năm 2017 cho sinh viên thuộc 12 đơn vị gồm: Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, Khoa Kinh tế, Khoa Luật, Khoa Thủy sản, Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Khoa Phát triển nông thôn, Khoa Khoa học tự nhiên, Khoa Công nghệ, Viện Nghiên cứu và Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long, Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ sinh học, và Trung tâm Công nghệ Phần mềm. Trong đợt tốt nghiệp lần 3 năm 2017, Trường ĐHCT tiến hành trao bằng cho tổng số 5.490 tân cử nhân và kỹ sư, trong đó sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc là 134, chiếm tỉ lệ 2,5%; 1.179 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, chiếm tỉ lệ 21,5%; 3.514 sinh viên tốt nghiệp loại khá, chiếm tỉ lệ 64%, và 663 sinh viên tốt nghiệp loại trung bình, chiếm tỉ lệ 12%.

 
 


Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University