Đại hội Đảng viên Chi bộ Quản trị lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2020

Ngày 26/5/2017, Chi bộ Quản trị thuộc Đảng bộ Khoa Kinh tế tổ chức Đại hội Đảng viên lần V, nhiệm kỳ 2017-2020 nhằm đánh giá các kết quả hoạt động của chi bộ trong thời gian qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng thời bầu cấp ủy và các chức danh chủ chốt của chi bộ nhằm thực hiện Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 đạt hiệu quả cao. Tham dự Đại hội có các đồng chí đại diện Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ, Đảng ủy Trường Đại học Cần Thơ, các đồng chí đại diện các đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng bộ Trường Đại học Cần Thơ; Đảng bộ Khoa Kinh tế và các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khoa Kinh tế. Tại Đại hội, đ/c Huỳnh Trường Huy, Bí thư Chi bộ Quản trị đã báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội của Chi bộ Quản trị nhiệm kỳ 2015-2017 trên tất cả các mặt công tác như: đào tạo, đảm bảo chất lượng, nghiên cứu khoa học; công tác chính trị tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ; công tác xây dựng đảng; công tác lãnh đạo các đoàn thể. Trên cơ sở...

 
 


Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University