Hội nghị Tổng kết công tác Nghiên cứu khoa học trong nữ công chức - viên chức

Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) vừa kỷ niệm 50 năm ngày thành lập vào ngày 31/3/2016. Qua 50 năm xây dựng và phát triển, Trường  đã đạt được rất nhiều thành tựu nổi bật, trong đó nghiên cứu khoa học (NCKH) là một trong ba trụ cột tạo nên sứ mạng của Trường ĐHCT. Những thành tựu khoa học của Nhà trường trên các lĩnh vực trong thời gian qua đã tạo nên uy tín và thương hiệu Đại học Cần Thơ, đồng thời đóng góp rất lớn cho sự phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Để thấy được quá trình phấn đấu trong công tác NCKH, thành tựu NCKH của nữ công chức - viên chức (CC-VC) trong 50 năm qua, Ban Thường Vụ Công Đoàn Trường tổ chức Hội nghị “Tổng kết công tác nghiên cứu khoa học trong nữ công chức-viên chức” nhằm đẩy mạnh công tác NCKH trong nữ CC-VC Trường, khuyến khích giới nữ mạnh dạn hơn trong công tác NCKH góp phần vào sự phát triển chung của Nhà trường. Trong thời gian qua, trong số những công trình NCKH của Trường ĐHCT có nhiều đóng góp của nữ CC-VC. Sản phẩm NCKH của nữ CC-VC Trường ĐHCT đa dạng về nội dung...

 
 


Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University